Toegankelijkheid

De BZK Sociale Media Gids is op 29 juli 2020 door een onafhankelijk inspectiebureau getoetst op toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA) en voldoet volledig aan alle gestelde toegankelijkheidseisen. Zie het rapport voor de bijzonderheden. Door aan deze standaard te voldoen, is de website toegankelijk voor alle doelgroepen.

Het toegankelijkheidslabel van BZK Sociale Media Gids. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.