Overheidspersoneel

 • Rijksoverheid

  Op vrijwel alle werkterreinen en functieniveaus biedt de Rijksoverheid leuke en boeiende banen. Vacatures zijn bovendien in heel Nederland te vinden. Waar vo...

 • minister van Defensie | @DefensieMin voor mijn werk als minister | minister of Defence | @DefensieMin is my work account | #D66 | ©️ Anne Timmer

 • Werken voor de Rijksoverheid is Werken voor Nederland. Like ons en ontdek vacatures, stages, traineeships en informatie over werken bij de Rijksoverheid.Vr...

 • Volg ons voor informatie over carrières, #vacatures , #stages en traineeships bij de Rijksoverheid.

 • Algemene Bestuursdienst De Rijksoverheid werkt aan een verscheidenheid van politieke opdrachten en maatschappelijke vraagstukken. De leidinggevenden die op ...

 • 🔷 Alles over werken bij de #Rijksoverheid

 • Ontmoetingsruimte en netwerk rondom het thema 'Het nieuwe werken' binnen de Rijksoverheid en organisaties

 • Bureau ABD is de management-developmentorganisatie voor alle eindverantwoordelijke managers bij het Rijk. Verzorgt werving en selectie en talentontwikkeling.

 • Netwerk uitsluitend voor P&O/HRM-adviseurs en -medewerkers bij de rijksoverheid (ministeries en hun uitvoeringsorganisaties, Defensie, politie en ZBO's)....

 • In deze groep geven we (oa. Ministerie van BZK, IPO, VNG, VGS, VOM, UWV, A O-fonds gemeenten) een impuls aan Modern Werkgeverschap en Interbestuurlijk Werken...

 • KLEUR-RIJK

  Een informeel netwerk gericht op het bevorderen van de biculturele diversiteit bij de rijksoverheid door mensen met een dubbele culturele achtergrond en mana...

 • Kadaster, vacature, werkenbijhetkadaster.nl, persoonlijke ontwikkeling, loopbaan, arbeidsmarkt, stage- en afstudeeropdrachten, professionals, trainee, starters

 • De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • In deze recessie zijn verhoudingsgewijs nog veel vacatures in de publieke sector. De verwachting is vooralsnog dat - zelfs bij bezuinigingen - dat zo zal bli...

 • Deze groep is uitsluitend bedoeld voor loopbaan en mobiliteitsexperts in dienst van de Rijksoverheid

 • Dit is het 'officiële' Twitter-account van BZK/DGOO over de herijking van ons strategisch personeelsbeleid. Praat mee via #Rijk2025

 • Marlies Ypma (VWS, me.ypma@minvws.nl) en Anthony Stigter (BZK, anthony.stigter@minbzk.nl)nodigen de arbeidsmarktstrategen bij het Rijk uit om kennis uit te...