Overheidspersoneel

 • Rijksoverheid

  Op vrijwel alle werkterreinen en functieniveaus biedt de Rijksoverheid leuke en boeiende banen. Vacatures zijn bovendien in heel Nederland te vinden. Waar vo...

 • Werken voor de Rijksoverheid is Werken voor Nederland. Like ons en ontdek vacatures, stages, traineeships en informatie over werken bij de Rijksoverheid.Vr...

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | vice-premier | #D66

 • Volg ons voor informatie over carrières, #vacatures , #stages en traineeships bij de Rijksoverheid.

 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / campagneleider CDA TK verkiezingen 2021

 • 🔷 Tijdlijn: alles over werken bij de #Rijksoverheid .🔷 Stories: kijk mee over de schouder van Jarno Schroer (Raad voor de Kinderbescherming)

 • Algemene Bestuursdienst De Rijksoverheid werkt aan een verscheidenheid van politieke opdrachten en maatschappelijke vraagstukken. De leidinggevenden die op ...

 • Ontmoetingsruimte en netwerk rondom het thema 'Het nieuwe werken' binnen de Rijksoverheid en organisaties

 • Bureau ABD is de management-developmentorganisatie voor alle eindverantwoordelijke managers bij het Rijk. Verzorgt werving en selectie en talentontwikkeling.

 • Netwerk uitsluitend voor P&O/HRM-adviseurs en -medewerkers bij de rijksoverheid (ministeries en hun uitvoeringsorganisaties, Defensie, politie en ZBO's)....

 • In deze groep geven we (oa. Ministerie van BZK, IPO, VNG, VGS, VOM, UWV, A O-fonds gemeenten) een impuls aan Modern Werkgeverschap en Interbestuurlijk Werken...

 • KLEUR-RIJK

  Een informeel netwerk gericht op het bevorderen van de biculturele diversiteit bij de rijksoverheid door mensen met een dubbele culturele achtergrond en managers bij het rijk met elkaar in contact te brengen.

 • Kadaster, vacature, werkenbijhetkadaster.nl, persoonlijke ontwikkeling, loopbaan, arbeidsmarkt, stage- en afstudeeropdrachten, professionals, trainee, starters

 • In deze recessie zijn verhoudingsgewijs nog veel vacatures in de publieke sector. De verwachting is vooralsnog dat - zelfs bij bezuinigingen - dat zo zal bli...

 • De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Deze groep is uitsluitend bedoeld voor loopbaan en mobiliteitsexperts in dienst van de Rijksoverheid

 • Dit is het 'officiële' Twitter-account van BZK/DGOO over de herijking van ons strategisch personeelsbeleid. Praat mee via #Rijk2025

 • Marlies Ypma (VWS, me.ypma@minvws.nl) en Anthony Stigter (BZK, anthony.stigter@minbzk.nl)nodigen de arbeidsmarktstrategen bij het Rijk uit om kennis uit te...