Identiteit

  • RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens.Onze Visie: in een constant veranderende samenleving is de...

  • Welkom bij de LinkedIn-groep Stelsel van overheidsgegevens. Deze groep valt onder het programma Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ...

  • RvIG (RvIG_NL)

    De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) staat voor de kwaliteit en het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens en reisdocumenten