Home | Thema | Identiteit

Identiteit

  • Twitter @RaymondKnops

    Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. Dat is waar we voor staa...

  • Welkom bij de LinkedIn-groep Stelsel van overheidsgegevens. Deze groep valt onder het programma Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ...

  • Twitter @RvIG_NL

    RvIG (RvIG_NL)

    De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) staat voor de kwaliteit en het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens en reisdocumenten