Democratie

  • minister van Defensie | @DefensieMin voor mijn werk als minister | minister of Defence | @DefensieMin is my work account | #D66 | ©️ Anne Timmer

  • Van de Tweede Kamer tot de Provinciale Staten, van waterschappen tot gemeenteraad: in Nederland kan je hierover vaak meebeslissen. Waarom is jouw stem daarbi...

  • Kiesraad (Kiesraad)

    De Kiesraad is centraal stembureau, adviesorgaan én infocentrum over kiesrecht en verkiezingen. Bel of mail: kiesraad@kiesraad.nl of 070.4266266.

  • De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.