Home | Thema | Bestuur

Bestuur

 • Twitter @KajsaOllongren

  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vice-premier #D66

 • Slimmer Werken is (meer) presteren met minder mensen met behoud of verbetering van kwaliteit van de dienstverlening én plezier in het werk. Het is een kans v...

 • Twitter @OverheidvanNu

  Hier twittert 'Overheid van Nu' verhalen, interviews en columns over de mooie en lastige kanten van interbestuurlijk samenwerken

 • Twitter @AgendaStad

  De stad als cruciale plek voor de oplossing van grote maatschappelijke opgaven. Agenda Stad is een platform van Rijk, steden en stedelijke partners.

 • Twitter @doe_democratie

  Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends in de lokale democratie! Volg @lok_dem. Meer weten: https://t.co/6pnHY7gyf0

 • In deze groep geven we (oa. Ministerie van BZK, IPO, VNG, VGS, VOM, UWV, A O-fonds gemeenten) een impuls aan Modern Werkgeverschap en Interbestuurlijk Werken...

 • Twitter @PolitiekeAmbt

  Ministerie van @minBZK I Alles over rechtspositie en toerusting van politieke ambtsdragers en een weerbaar bestuur #politiekambt #weerbaarbestuur

 • Twitter @Maak_verschil

  Regio’s toetsen aanbevelingen ‘Maak verschil’ over verbetering inrichting openbaar bestuur in praktijk i.s.m. Rijk, provincies, gemeenten. #regiodeal

 • Twitter @Prettigcontact

  Passend Contact met de Overheid gaat over verbeteren van besluitvormings-, klacht- en bezwaarprocedures van de overheid. Kenniscentrum PCMO

 • Twitter @GROSBZK

  GROS BZK (GROSBZK)

  Het ministerie van BZK bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en de buurlanden om kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen #gros

 • Twitter @kennisbankOB

  De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Instagram agendastad

  City Deals en Partnerships zorgen in algemene zin voor een stevige impuls bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. www.agendastad.nl #minbzk

 • Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. De stad is de aanjager van de economie en innovatie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, ...