Bestuur

 • minister van Defensie | @DefensieMin voor mijn werk als minister | minister of Defence | @DefensieMin is my work account | #D66 | ©️ Anne Timmer

 • The Urban Agenda for the EU is a joint effort to strengthen the recognition of the urban dimension by European and national policy actors. #EUUrbanAgenda

 • Slimmer Werken is (meer) presteren met minder mensen met behoud of verbetering van kwaliteit van de dienstverlening én plezier in het werk. Het is een kans ...

 • De stad als cruciale plek voor de oplossing van grote maatschappelijke opgaven. Agenda Stad is een platform van Rijk, steden en stedelijke partners.

 • Hier twittert 'Overheid van Nu' verhalen, interviews en columns over de mooie en lastige kanten van interbestuurlijk samenwerken

 • Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends in de lokale democratie! Volg @lok_dem. Meer weten: https://t.co/6pnHY7gyf0

 • Ministerie van @minBZK I Alles over rechtspositie en toerusting van politieke ambtsdragers en een weerbaar bestuur #politiekambt #weerbaarbestuur

 • In deze groep geven we (oa. Ministerie van BZK, IPO, VNG, VGS, VOM, UWV, A O-fonds gemeenten) een impuls aan Modern Werkgeverschap en Interbestuurlijk Werken...

 • GROS BZK (GROSBZK)

  Het ministerie van BZK bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en de buurlanden om kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen #gros

 • De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Passend Contact met de Overheid gaat over verbeteren van besluitvormings-, klacht- en bezwaarprocedures van de overheid. Kenniscentrum PCMO

 • City Deals en Partnerships zorgen in algemene zin voor een stevige impuls bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. www.agendastad.nl #minbzk

 • De Alliantie Vitaal Bestuur is een samenwerkingsverband van drie overheidsorganisaties en acht kennisinstellingen, gericht op kennisontwikkeling en kennisdel...

 • Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. De stad is de aanjager van de economie en innovatie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, ...