Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt het ministerie alleen voor het doel waarvoor u de gegevens heeft achtergelaten. Daarmee voldoet het ministerie aan de privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid van de Rijksoverheid.