Over deze site

Deze sociale media gids is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat staat er in?

De gids bevat overzichten van 2 type accounts

  1. Accounts die onder de verantwoordelijkheid van organisaties op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vallen. Denk daarbij aan zakelijke accounts van directies en, projectgroepen. Van deze accounts wordt een volledig overzicht nagestreefd.
  2. Persoonlijke accounts van medewerkers op het terrein op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Veel medewerkers zijn actief op Twitter, Facebook, Linkedin of andere platformen. In de gids worden alleen de persoonlijke accounts van Twitter opgenomen. Medewerkers kunnen zelf aangeven via hun accounts of ze opgenomen willen worden in de overzichten op deze site.

Waarom deze gids?

Een moderne overheid vraagt om een andere manier van communiceren, om betrokkenheid, om dialoog, om direct contact. Mensen willen graag meepraten en meedenken. Deze dialoog helpt de overheid om haar beleid continu te verbeteren.

Met sociale media laten organisaties en de medewerkers van deze organisaties zien waar zij voor staan en wat zij doen. Door aanwezig te zijn op Twitter, Facebook, blogs en andere platforms kan iedereen eenvoudig in contact treden met overheidsorganisaties en haar medewerkers.

Meer informatie