Home | Organisatie | DG Overheidsorganisatie

DG Overheidsorganisatie

Ambtenaar en Organisatie

 • Ontmoetingsruimte en netwerk rondom het thema 'Het nieuwe werken' binnen de Rijksoverheid en organisaties

 • Netwerk uitsluitend voor P&O/HRM-adviseurs en -medewerkers bij de rijksoverheid (ministeries en hun uitvoeringsorganisaties, Defensie, politie en ZBO's). Het...

 • KLEUR-RIJK

  Een informeel netwerk gericht op het bevorderen van de biculturele diversiteit bij de rijksoverheid door mensen met een dubbele culturele achtergrond en mana...

 • In deze recessie zijn verhoudingsgewijs nog veel vacatures in de publieke sector. De verwachting is vooralsnog dat - zelfs bij bezuinigingen - dat zo zal bli...

 • Twitter @kennisbankOB

  De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Deze groep is uitsluitend bedoeld voor loopbaan en mobiliteitsexperts in dienst van de Rijksoverheid

 • Twitter @SPB2025

  Dit is het 'officiële' Twitter-account van BZK/DGOO over de herijking van ons strategisch personeelsbeleid. Praat mee via #Rijk2025

 • Marlies Ypma (VWS, me.ypma@minvws.nl) en Anthony Stigter (BZK, anthony.stigter@minbzk.nl)nodigen de arbeidsmarktstrategen bij het Rijk uit om kennis uit te ...

 • CIO Rijk

 • A networking group for the CIO-community of the Government of the Netherlands.

 • Informatiesamenleving en Overheid

 • Twitter @digioverheid

  We pakken de kansen van digitalisering. Versterken de regie van burgers/ondernemers. Verbeteren het contact. We doen het slimmer, toegankelijker, persoonlijker.

 • Webrichtlijnen

  De groep staat open voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, frontenders, adviseurs, webontwikkelaars en beleidsmakers, voor het toepassen van de richtl...

 • Twitter @Regeldruk

  Vergunningen, regels en toezicht kunnen eenvoudiger. Betere overheidsdiensten. Meer ruimte voor ondernemerschap en innovatie.

 • Twitter @kennisbankOB

  De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Inkoop- Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk

 • Dit netwerk is voor iedereen die zich bezig houdt met duurzame vraagstukken binnen de Rijksbedrijfsvoering. Meld je aan om op de hoogte te blijven van de laa...

 • De Rijksoverheid kent veel data analisten, deze groep heeft tot doel kennis en ervaringen uit te wisselen tussen data analisten.