DG Overheidsorganisatie

Ambtenaar en Organisatie

 • Ontmoetingsruimte en netwerk rondom het thema 'Het nieuwe werken' binnen de Rijksoverheid en organisaties

 • Netwerk uitsluitend voor P&O/HRM-adviseurs en -medewerkers bij de rijksoverheid (ministeries en hun uitvoeringsorganisaties, Defensie, politie en ZBO's)....

 • In deze groep geven we (oa. Ministerie van BZK, IPO, VNG, VGS, VOM, UWV, A O-fonds gemeenten) een impuls aan Modern Werkgeverschap en Interbestuurlijk Werken...

 • KLEUR-RIJK

  Een informeel netwerk gericht op het bevorderen van de biculturele diversiteit bij de rijksoverheid door mensen met een dubbele culturele achtergrond en managers bij het rijk met elkaar in contact te brengen.

 • In deze recessie zijn verhoudingsgewijs nog veel vacatures in de publieke sector. De verwachting is vooralsnog dat - zelfs bij bezuinigingen - dat zo zal bli...

 • De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Deze groep is uitsluitend bedoeld voor loopbaan en mobiliteitsexperts in dienst van de Rijksoverheid

 • Dit is het 'officiële' Twitter-account van BZK/DGOO over de herijking van ons strategisch personeelsbeleid. Praat mee via #Rijk2025

 • Marlies Ypma (VWS, me.ypma@minvws.nl) en Anthony Stigter (BZK, anthony.stigter@minbzk.nl)nodigen de arbeidsmarktstrategen bij het Rijk uit om kennis uit te...

 • CIO Rijk

 • CIO Community Rijk

  A networking group for the CIO-community of the Government of the Netherlands.

 • Digitale Overheid i.o.

 • We pakken de kansen van digitalisering. Versterken de regie van burgers/ondernemers. Verbeteren het contact. We doen het slimmer, toegankelijker, persoonlijker.

 • Gebruiker Centraal is een community voor professionals die bezig zijn met de online dienstverlening van de overheid.

 • Webrichtlijnen

  De groep staat open voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, frontenders, adviseurs, webontwikkelaars en beleidsmakers, voor het toepassen van de richtl...

 • De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Inkoop- Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk

 • Dit netwerk is voor iedereen die zich bezig houdt met duurzame vraagstukken binnen de Rijksbedrijfsvoering. Meld je aan om op de hoogte te blijven van de laa...

 • De Rijksoverheid kent veel data-analisten, data-scientists, dataspecialisten, data-adviseurs en andere medewerkers die met data werken. Deze groep heeft tot ...