Home | Organisatie | DG Bestuur, Ruimte en Wonen

DG Bestuur, Ruimte en Wonen

Bouwen en Energie

 • Facebook Energie besparen doe je nu

  Zit jij soms op de tocht?2Je dak isoleren is niet alleen goed voor je portemonee, het is ook nog eens zo gepiept! www.energiebesparendoejenu.nl4

 • De Alliantie Vitaal Bestuur is een samenwerkingsverband van drie overheidsorganisaties en acht kennisinstellingen, gericht op kennisontwikkeling en kennisdel...

 • Ruimtelijke Ordening

 • Twitter @PlacesHope

  Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit? Dát laten we zien in Places of Hope. Van 4 april tot en met 25 november 2018 in de Kanselarij in Leeuwarden

 • Twitter @NLvanMorgen

  Een levend laboratorium in een permanente tentoonstelling die om de paar jaar een update meemaakt en getoond wordt aan een breed publiek. @PlacesHope @LF2018

 • Woningmarkt

 • Twitter @woningmarktBZK

  Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, passend bij financiële mogelijkheden en wensen van mensen. Overheid, corporaties en anderen werken daarin samen