Home | Organisatie | DG Bestuur, Ruimte en Wonen

DG Bestuur, Ruimte en Wonen

Bestuur en Financiën

 • Slimmer Werken is (meer) presteren met minder mensen met behoud of verbetering van kwaliteit van de dienstverlening én plezier in het werk. Het is een kans v...

 • Twitter @OverheidvanNu

  Hier twittert 'Overheid van Nu' verhalen, interviews en columns over de mooie en lastige kanten van interbestuurlijk samenwerken

 • Twitter @AgendaStad

  De stad als cruciale plek voor de oplossing van grote maatschappelijke opgaven. Agenda Stad is een platform van Rijk, steden en stedelijke partners.

 • In deze groep geven we (oa. Ministerie van BZK, IPO, VNG, VGS, VOM, UWV, A O-fonds gemeenten) een impuls aan Modern Werkgeverschap en Interbestuurlijk Werken...

 • Twitter @Maak_verschil

  Regio’s toetsen aanbevelingen ‘Maak verschil’ over verbetering inrichting openbaar bestuur in praktijk i.s.m. Rijk, provincies, gemeenten. #regiodeal

 • Twitter @kennisbankOB

  De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Twitter @GROSBZK

  GROS BZK (GROSBZK)

  Het ministerie van BZK bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en de buurlanden om kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen #gros

 • Instagram agendastad

  agendastad

  #agendastad #urbanagenda, follow our Instagram about the Dutch Urban Agenda

 • Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. De stad is de aanjager van de economie en innovatie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, ...

 • Bouwen en Energie

 • Facebook Energie besparen doe je nu
 • De Alliantie Vitaal Bestuur is een samenwerkingsverband van drie overheidsorganisaties en acht kennisinstellingen, gericht op kennisontwikkeling en kennisdel...

 • Democratie en Burgerschap

 • Facebook Elke Stem Telt
 • Twitter @Opendatanl

  Informatie over open data in Nederland. Tweets door @PeerIlse en @MariekeSchenk.

 • Twitter @OpenOverheidNL

  Het twitterplatform voor discussie en informatie over open data, transparantie en Open Overheid. Discussieer mee! En mis niets: https://t.co/CjrcJb4wqr

 • Twitter @doe_democratie

  Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends in de lokale democratie! Volg @lok_dem. Meer weten: https://t.co/6pnHY7gyf0

 • Welkom bij de LinkedIn-groep Stelsel van overheidsgegevens. Deze groep valt onder het programma Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ...

 • Open Data Nederland is een netwerkgroep voor ambtenaren, bestuurders en andere geïnteresseerden die zich bezig (willen) houden met Open Data.Via deze groep...

 • Twitter @PolitiekeAmbt

  Ministerie van @minBZK I Alles over rechtspositie en toerusting van politieke ambtsdragers en een weerbaar bestuur #politiekeambt #weerbaarbestuur

 • Twitter @Prettigcontact

  Passend Contact met de Overheid gaat over verbeteren van besluitvormings-, klacht- en bezwaarprocedures van de overheid. Kenniscentrum PCMO

 • Facebook Open Overheid
 • Twitter @kennisbankOB

  De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • In deze groep kun je kennis en ervaring uitwisselen over de verschillende thema's van Open Overheid. Deze groep is opgezet door het Leer- en Expertisepunt Op...

 • Ruimtelijke Ordening

 • Twitter @PlacesHope

  Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit? Dát laten we zien in Places of Hope. Van 4 april tot en met 25 november 2018 in de Kanselarij in Leeuwarden

 • Twitter @NLvanMorgen

  Een levend laboratorium in een permanente tentoonstelling die om de paar jaar een update meemaakt en getoond wordt aan een breed publiek. @PlacesHope @LF2018

 • Woningmarkt

 • Twitter @woningmarktBZK

  Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, passend bij financiële mogelijkheden en wensen van mensen. Overheid, corporaties en anderen werken daarin samen