DG Bestuur, Ruimte en Wonen

Bestuur, Financien en Regio's

 • The Urban Agenda for the EU is a joint effort to strengthen the recognition of the urban dimension by European and national policy actors. #EUUrbanAgenda

 • Slimmer Werken is (meer) presteren met minder mensen met behoud of verbetering van kwaliteit van de dienstverlening én plezier in het werk. Het is een kans ...

 • De stad als cruciale plek voor de oplossing van grote maatschappelijke opgaven. Agenda Stad is een platform van Rijk, steden en stedelijke partners.

 • Hier twittert 'Overheid van Nu' verhalen, interviews en columns over de mooie en lastige kanten van interbestuurlijk samenwerken

 • In deze groep geven we (oa. Ministerie van BZK, IPO, VNG, VGS, VOM, UWV, A O-fonds gemeenten) een impuls aan Modern Werkgeverschap en Interbestuurlijk Werken...

 • GROS BZK (GROSBZK)

  Het ministerie van BZK bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en de buurlanden om kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen #gros

 • De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • City Deals en Partnerships zorgen in algemene zin voor een stevige impuls bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. www.agendastad.nl #minbzk

 • De Alliantie Vitaal Bestuur is een samenwerkingsverband van drie overheidsorganisaties en acht kennisinstellingen, gericht op kennisontwikkeling en kennisdel...

 • Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. De stad is de aanjager van de economie en innovatie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, ...

 • Bouwen en Energie

 • Wij faciliteren professionals in de gebouwde omgeving met kennis en onderzoek van energieneutraal bouwen. Onze opdrachtgevers zijn de ministeries BZK en EZ.

 • Zit jij soms op de tocht?2Je dak isoleren is niet alleen goed voor je portemonee, het is ook nog eens zo gepiept! www.energiebesparendoejenu.nl4

 • Democratie en Bestuur

 • Van de Tweede Kamer tot de Provinciale Staten, van waterschappen tot gemeenteraad: in Nederland kan je hierover vaak meebeslissen. Waarom is jouw stem daarbi...

 • Alles over open data in Nederland. Wil jij open data beschikbaar stellen, aan de slag met open data, of laten zien wat jij met open data doet? Deel het met ons!

 • Informatie over open overheid. Discussieer mee! En mis niets: https://t.co/Zp7lZiMWsa Onderdeel van @ICTU , in opdracht van @MinBZK .

 • Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends in de lokale democratie! Volg @lok_dem. Meer weten: https://t.co/6pnHY7gyf0

 • Welkom bij de LinkedIn-groep Stelsel van overheidsgegevens. Deze groep valt onder het programma Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ...

 • Open Data Nederland is een netwerkgroep voor ambtenaren, bestuurders en andere geïnteresseerden die zich bezig (willen) houden met Open Data.Via deze gr...

 • Ministerie van @minBZK I Alles over rechtspositie en toerusting van politieke ambtsdragers en een weerbaar bestuur #politiekambt #weerbaarbestuur

 • De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Passend Contact met de Overheid gaat over verbeteren van besluitvormings-, klacht- en bezwaarprocedures van de overheid. Kenniscentrum PCMO

 • In deze groep kun je kennis en ervaring uitwisselen over de verschillende thema's van Open Overheid. Deze groep is opgezet door het Leer- en Expertisepunt Op...

 • Ruimtelijke Ordening

 • Een levend laboratorium in een permanente tentoonstelling die om de paar jaar een update meemaakt en getoond wordt aan een breed publiek. @PlacesHope @LF2018

 • Woningmarkt

 • Voor al het nieuws rondom ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en het beleid van @minbzk en partners.