Home | Organisatie | DG Bestuur, Ruimte en Wonen

DG Bestuur, Ruimte en Wonen

Bestuur, Financien en Regio's

 • Slimmer Werken is (meer) presteren met minder mensen met behoud of verbetering van kwaliteit van de dienstverlening én plezier in het werk. Het is een kans v...

 • Twitter @EUUrbanAgenda

  The Urban Agenda for the EU is a joint effort to strengthen the recognition of the urban dimension by European and national policy actors. #EUUrbanAgenda

 • Twitter @OverheidvanNu

  Hier twittert 'Overheid van Nu' verhalen, interviews en columns over de mooie en lastige kanten van interbestuurlijk samenwerken

 • Twitter @AgendaStad

  De stad als cruciale plek voor de oplossing van grote maatschappelijke opgaven. Agenda Stad is een platform van Rijk, steden en stedelijke partners.

 • In deze groep geven we (oa. Ministerie van BZK, IPO, VNG, VGS, VOM, UWV, A O-fonds gemeenten) een impuls aan Modern Werkgeverschap en Interbestuurlijk Werken...

 • Twitter @GROSBZK

  GROS BZK (GROSBZK)

  Het ministerie van BZK bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en de buurlanden om kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen #gros

 • Twitter @kennisbankOB

  De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Instagram agendastad

  City Deals en Partnerships zorgen in algemene zin voor een stevige impuls bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. www.agendastad.nl #minbzk

 • De Alliantie Vitaal Bestuur is een samenwerkingsverband van drie overheidsorganisaties en acht kennisinstellingen, gericht op kennisontwikkeling en kennisdel...

 • Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. De stad is de aanjager van de economie en innovatie. In de stad wordt het meeste geld verdiend, ...

 • Bouwen en Energie

 • Twitter @EneutraalBouwen

  Wij faciliteren professionals in de gebouwde omgeving met kennis en onderzoek van energieneutraal bouwen. Onze opdrachtgevers zijn de ministeries BZK en EZ.

 • Facebook Energie besparen doe je nu

  Door je woning te isoleren bespaar je kosten en ben je goed bezig voor het klimaat. Op energiebesparendoejenu.nl zie je hoeveel je kunt besparen.

 • Democratie en Bestuur

 • Facebook Elke Stem Telt

  Van de Tweede Kamer tot de Provinciale Staten, van waterschappen tot gemeenteraad: in Nederland kan je hierover vaak meebeslissen. Waarom is jouw stem daarbi...

 • Twitter @Opendatanl

  Alles over open data in Nederland. Wil jij open data beschikbaar stellen, aan de slag met open data, of laten zien wat jij met open data doet? Deel het met ons!

 • Twitter @OpenOverheidNL

  Het twitterplatform voor discussie en informatie over open data, transparantie en Open Overheid. Discussieer mee! En mis niets: https://t.co/CjrcJb4wqr

 • Twitter @doe_democratie

  Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends in de lokale democratie! Volg @lok_dem. Meer weten: https://t.co/6pnHY7gyf0

 • Welkom bij de LinkedIn-groep Stelsel van overheidsgegevens. Deze groep valt onder het programma Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ...

 • Open Data Nederland is een netwerkgroep voor ambtenaren, bestuurders en andere geïnteresseerden die zich bezig (willen) houden met Open Data.Via deze groep...

 • Twitter @PolitiekeAmbt

  Ministerie van @minBZK I Alles over rechtspositie en toerusting van politieke ambtsdragers en een weerbaar bestuur #politiekambt #weerbaarbestuur

 • Twitter @Prettigcontact

  Passend Contact met de Overheid gaat over verbeteren van besluitvormings-, klacht- en bezwaarprocedures van de overheid. Kenniscentrum PCMO

 • Twitter @kennisbankOB

  De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • In deze groep kun je kennis en ervaring uitwisselen over de verschillende thema's van Open Overheid. Deze groep is opgezet door het Leer- en Expertisepunt Op...

 • Ruimtelijke Ordening

 • Twitter @PlacesHope

  Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit? Dát laten we zien in Places of Hope. Van 4 april tot en met 25 november 2018 in de Kanselarij in Leeuwarden

 • Twitter @NLvanMorgen

  Een levend laboratorium in een permanente tentoonstelling die om de paar jaar een update meemaakt en getoond wordt aan een breed publiek. @PlacesHope @LF2018

 • Woningmarkt

 • Twitter @woningmarktBZK

  Volg ons voor nieuws, publicaties en praktijkverhalen over de woningmarkt en het beleid van @MinBZK en partners.