Home | Organisatie | Democratie en Bestuur

Democratie en Bestuur

 • Facebook Elke Stem Telt

  Van de Tweede Kamer tot de Provinciale Staten, van waterschappen tot gemeenteraad: in Nederland kan je hierover vaak meebeslissen. Waarom is jouw stem daarbi...

 • Twitter @Opendatanl

  Informatie over open data in Nederland. Tweets door @PeerIlse en @MariekeSchenk.

 • Twitter @OpenOverheidNL

  Het twitterplatform voor discussie en informatie over open data, transparantie en Open Overheid. Discussieer mee! En mis niets: https://t.co/CjrcJb4wqr

 • Twitter @doe_democratie

  Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends in de lokale democratie! Volg @lok_dem. Meer weten: https://t.co/6pnHY7gyf0

 • Welkom bij de LinkedIn-groep Stelsel van overheidsgegevens. Deze groep valt onder het programma Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ...

 • Open Data Nederland is een netwerkgroep voor ambtenaren, bestuurders en andere geïnteresseerden die zich bezig (willen) houden met Open Data.Via deze groep...

 • Twitter @PolitiekeAmbt

  Ministerie van @minBZK I Alles over rechtspositie en toerusting van politieke ambtsdragers en een weerbaar bestuur #politiekambt #weerbaarbestuur

 • Twitter @Prettigcontact

  Passend Contact met de Overheid gaat over verbeteren van besluitvormings-, klacht- en bezwaarprocedures van de overheid. Kenniscentrum PCMO

 • Het ministerie van BZK spoort mensen en organisaties aan om mee te denken én te werken aan een open overheid, een overheid die:• met de samenleving beleid o...

 • Twitter @kennisbankOB

  De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • In deze groep kun je kennis en ervaring uitwisselen over de verschillende thema's van Open Overheid. Deze groep is opgezet door het Leer- en Expertisepunt Op...