Home | Organisatie | Democratie en Bestuur

Democratie en Bestuur

 • Facebook Elke Stem Telt

  Van de Tweede Kamer tot de Provinciale Staten, van waterschappen tot gemeenteraad: in Nederland kan je hierover vaak meebeslissen. Waarom is jouw stem daarbi...

 • Twitter @Opendatanl

  Alles over open data in Nederland. Wil jij open data beschikbaar stellen, aan de slag met open data, of laten zien wat jij met open data doet? Deel het met ons!

 • Twitter @OpenOverheidNL

  Het twitterplatform voor discussie en informatie over open data, transparantie en Open Overheid. Discussieer mee! En mis niets: https://t.co/CjrcJb4wqr

 • Twitter @doe_democratie

  Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends in de lokale democratie! Volg @lok_dem. Meer weten: https://t.co/6pnHY7gyf0

 • Welkom bij de LinkedIn-groep Stelsel van overheidsgegevens. Deze groep valt onder het programma Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ...

 • Open Data Nederland is een netwerkgroep voor ambtenaren, bestuurders en andere geïnteresseerden die zich bezig (willen) houden met Open Data.Via deze groep...

 • Twitter @PolitiekeAmbt

  Ministerie van @minBZK I Alles over rechtspositie en toerusting van politieke ambtsdragers en een weerbaar bestuur #politiekambt #weerbaarbestuur

 • Twitter @Prettigcontact

  Passend Contact met de Overheid gaat over verbeteren van besluitvormings-, klacht- en bezwaarprocedures van de overheid. Kenniscentrum PCMO

 • Twitter @kennisbankOB

  De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • In deze groep kun je kennis en ervaring uitwisselen over de verschillende thema's van Open Overheid. Deze groep is opgezet door het Leer- en Expertisepunt Op...