• Op vrijwel alle werkterreinen en functieniveaus biedt de Rijksoverheid leuke en boeiende banen. Vacatures zijn bovendien in heel Nederland te vinden. Waar vo...

 • Wij zijn op zoek naar de juiste mensen die willen werken bij de Rijksoverheid.

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vice-premier #D66

 • Minister #Milieu & #Wonen #ruimtelijkeordening #duurzaamvervoer #Circulaireeconomie #D66 #Hardlopen #Mama #Goedekoffie #DMwerktniet

 • Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.Het Rijksvastgoedbed...

 • 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie v...

 • Volg ons voor informatie over carrières, #vacatures, #stages en traineeships bij de Rijksoverheid.

 • Officieel kanaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) | Webcare via @WebcareBZK

 • Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.

 • Via @AIVD wordt u op de hoogte gehouden van nieuws over de AIVD. Wij zijn ook te volgen via https://t.co/71gvODqpCQ. Als u contact wilt opnemen met de AIVD:

 • Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van & voor de Rijksoverheid. Webcare bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:30 uur.

 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Kijk wekelijks via Stories mee over de schouder van medewerkers bij de #Rijksoverheid. Deze week: @vickyscheick, stagiaire bij Directie COM @minbz

 • Minister van Defensie. Redactie door Defensievoorlichting. Vragen stellen kan ook aan @Defensie.

 • Algemene Bestuursdienst De Rijksoverheid werkt aan een verscheidenheid van politieke opdrachten en maatschappelijke vraagstukken. De leidinggevenden die op ...

 • We pakken de kansen van digitalisering. Versterken de regie van burgers/ondernemers. Verbeteren het contact. We doen het slimmer, toegankelijker, persoonlijker.

 • Van de Tweede Kamer tot de Provinciale Staten, van waterschappen tot gemeenteraad: in Nederland kan je hierover vaak meebeslissen. Waarom is jouw stem daarbi...

 • SSC-ICT

  Wij zijn Shared Service Center-ICT (SSC-ICT), partner van en voor het Rijk. Wij zijn er altijd en onze ambities zijn hoog. Samen met acht ministeries werken ...

 • Ontmoetingsruimte en netwerk rondom het thema 'Het nieuwe werken' binnen de Rijksoverheid en organisaties

 • Alles over open data in Nederland. Wil jij open data beschikbaar stellen, aan de slag met open data, of laten zien wat jij met open data doet? Deel het met ons!

 • Slimmer Werken is (meer) presteren met minder mensen met behoud of verbetering van kwaliteit van de dienstverlening én plezier in het werk. Het is een kans v...

 • Dienst digitale overheid | Min. v. Binnenlandse Zaken. Beheert en ontwikkelt ICT-oplossingen: DigiD | eHerkenning | Digipoort | MijnOverheid | Digikoppeling...

 • The Urban Agenda for the EU is a joint effort to strengthen the recognition of the urban dimension by European and national policy actors. #EUUrbanAgenda

 • Officieel Twitteraccount van het Kadaster. Hier delen wij nieuws en actuele vastgoedcijfers. Vragen over producten en diensten? @KadasterWebcare.

 • Hier twittert 'Overheid van Nu' verhalen, interviews en columns over de mooie en lastige kanten van interbestuurlijk samenwerken

 • De stad als cruciale plek voor de oplossing van grote maatschappelijke opgaven. Agenda Stad is een platform van Rijk, steden en stedelijke partners.

 • Wij faciliteren professionals in de gebouwde omgeving met kennis en onderzoek van energieneutraal bouwen. Onze opdrachtgevers zijn de ministeries BZK en EZ.

 • Voor vragen over DigiD | ma-vrij 8-22u | Geen persoonlijke gegevens | https://t.co/LWIEOYjCLx

 • Het twitterplatform voor discussie en informatie over open data, transparantie en Open Overheid. Discussieer mee! En mis niets: https://t.co/CjrcJb4wqr

 • Acht expertisecentra verenigen zich per 1 januari 2012 in het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P). Het EC O&P faciliteert de klant bij het uit...

 • ik ben verbonden met netwerken zoals #OpenOverheid #Ynnovate #Ambtenaar20, ik werk bij UBR|Interim, minBZK en tweet namens mezelf

 • Door je woning te isoleren bespaar je kosten en ben je goed bezig voor het klimaat. Op energiebesparendoejenu.nl zie je hoeveel je kunt besparen.

 • directeur-generaal Bestuur, Ruimte&Wonen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Bestuur, democratie, bouwen, wonen, Feyenoord, strand.

 • Bureau ABD is de management-developmentorganisatie voor alle eindverantwoordelijke managers bij het Rijk. Verzorgt werving en selectie en talentontwikkeling.

 • Volg ons voor mooie beelden 📸📹 uit de #vastgoedportefeuille 🏢🏡 v/h Rijk en een kijkje in de werkweek van onze collega's #rvbwerkweek. #rijksvastgoed.

 • De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) borgt een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten. Dat is waar we voor staa...

 • Programmamanager Ministerie van BZK * Historicus * #leestips * Vandaag in... * Democratie & Bestuur * Schrijft boek * Tweet op persoonlijke titel

 • Met inbreng van allerlei partijen een samenhangende Omgevingswet ontwikkelen, die aansluit bij de praktijk.

 • De Kiesraad is centraal stembureau, adviesorgaan én infocentrum over kiesrecht en verkiezingen. Bel of mail: kiesraad@kiesraad.nl of 070.4266266.

 • Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends in de lokale democratie! Volg @lok_dem. Meer weten: https://t.co/6pnHY7gyf0

 • Programmadirecteur Aardgasvrije Wijken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • A networking group for the CIO-community of the Government of the Netherlands.

 • Welkom bij de LinkedIn-groep Stelsel van overheidsgegevens. Deze groep valt onder het programma Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ...

 • Open Data Nederland is een netwerkgroep voor ambtenaren, bestuurders en andere geïnteresseerden die zich bezig (willen) houden met Open Data.Via deze groep...

 • Tweets op persoonlijke titel. #Nl #EU

 • Het programma VeiligePubliekeTaak (BZK) was gericht op het terugdringen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. VPT is eind '16 gestopt.

 • Dit is het account van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Vragen? Opmerkingen? Suggesties?: https://t.co/O34QD5qqbm

 • Tweets op persoonlijke titel! Wie doet zoals hij altijd heeft gedaan, mag geen ander resultaat verwachten...

 • Houdt van data, taartjes en plaatjes maar niet van pie charts. Hoofd bij CIO Rijk/ DGOO, Min BZK, Rijk, PhD EUR, Fries @ A’dam, tweet pers. titel

 • Volg ons voor nieuws, publicaties en praktijkverhalen over de woningmarkt en het beleid van @MinBZK en partners.

 • Gebruiker Centraal is een community voor professionals die bezig zijn met de online dienstverlening van de overheid.

 • Voor vragen over MijnOverheid | ma-vrij 8-22u | Geen persoonlijke gegevens | https://t.co/VOs2Pj14rj

 • De groep staat open voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, frontenders, adviseurs, webontwikkelaars en beleidsmakers, voor het toepassen van de richtl...

 • Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

 • Netwerk uitsluitend voor P&O/HRM-adviseurs en -medewerkers bij de rijksoverheid (ministeries en hun uitvoeringsorganisaties, Defensie, politie en ZBO's). Het...

 • volg mijn activiteiten als Commandant Koninklijke Marechaussee via @lgenleijtens

 • Rugby | ex landmacht officier | ex gemeenteraadslid | Veteraan | ex BZK Flex manager | Bestuurslid HVV | Programmamanager IVO Omgevingswet|

 • De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) staat voor de kwaliteit en het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens en reisdocumenten

 • In deze groep geven we (oa. Ministerie van BZK, IPO, VNG, VGS, VOM, UWV, A O-fonds gemeenten) een impuls aan Modern Werkgeverschap en Interbestuurlijk Werken...

 • Een informeel netwerk gericht op het bevorderen van de biculturele diversiteit bij de rijksoverheid door mensen met een dubbele culturele achtergrond en mana...

 • Strategisch Beleidsmaker @MinBZK | Programmadirectie Groningen Versterken & Perspectief | Historicus & Lezer | Kunst & Musea | Bariton & Barista | 070

 • Standard Business Reporting: een initiatief van de overheid om het samenstellen en uitwisselen van (financiële) rapportages te vereenvoudigen.

 • Ministerie van @minBZK I Alles over rechtspositie en toerusting van politieke ambtsdragers en een weerbaar bestuur #politiekambt #weerbaarbestuur

 • Beleidsmedewerker BZK woningmarkt.

 • Trekker Netwerk Weerbaar Bestuur - @minBZK - politieke ambtsdragers - netwerkend werken - creatieve facilitator - duurzaam doen - zinzoeker

 • Dit Twitter-account is niet meer actief, omdat het project Aanpak Fraude (ICTU) per 31-12-2016 geëindigd is

 • Adviseur bij directie informatiesamenleving en overheid bij BZK. Over open source, algoritmen, data. Wanneer is iets open en transparant.

 • Kadaster, vacature, werkenbijhetkadaster.nl, persoonlijke ontwikkeling, loopbaan, arbeidsmarkt, stage- en afstudeeropdrachten, professionals, trainee, starters

 • Dit account is niet in gebruik. Zie: @ministerBlok

 • EU/International Coordinator DGOO @MinBZK ∞ designer https://t.co/ZFODaPEEU1 & artist https://t.co/MIfgJgKEh1 ∞ NL | Tweets are mine.

 • Hoe ziet de toekomst van Nederland eruit? Dát laten we zien in Places of Hope. Van 4 april tot en met 25 november 2018 in de Kanselarij in Leeuwarden

 • management-/talentontwikkeling | Algemene Bestuursdienst | minBZK | netwerkexpert | bemoediger | durft | creatief werker | : = X | CHO

 • Redacteur @Advocatenblad. Journalist. Jurist. Tennisser. Zeiler. Moeder van Maurits.

 • In deze recessie zijn verhoudingsgewijs nog veel vacatures in de publieke sector. De verwachting is vooralsnog dat - zelfs bij bezuinigingen - dat zo zal bli...

 • Jurist-Mediator-Ministerie van BZK, daarvoor EZ, daarvoor EL&I, daarvoor LNV-Sjpasminister-ZoeperJoeroe-WMCspeaker

 • Vergunningen, regels en toezicht kunnen eenvoudiger. Betere overheidsdiensten. Meer ruimte voor ondernemerschap en innovatie.

 • Regio’s toetsen aanbevelingen ‘Maak verschil’ over verbetering inrichting openbaar bestuur in praktijk i.s.m. Rijk, provincies, gemeenten. #regiodeal

 • Sommige nederlagen zijn glansrijker dan overwinningen | Amsterdammer | Oprichter @defusie_net | Persoonlijke tweets

 • Passend Contact met de Overheid gaat over verbeteren van besluitvormings-, klacht- en bezwaarprocedures van de overheid. Kenniscentrum PCMO

 • raadslid #D66Gouda Leiderschap | Duurzame ontwikkeling | Bestuurlijke vernieuwing | Belastingdienst ~ Tweets op persoonlijke titel

 • Rijksambtenaar + Programma Versterking HR ICT Rijk + BZK + muziekverslaafd + Iers + Haags

 • Dit netwerk is voor iedereen die zich bezig houdt met duurzame vraagstukken binnen de Rijksbedrijfsvoering. Meld je aan om op de hoogte te blijven van de laa...

 • Het ministerie van BZK bevordert grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en de buurlanden om kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen #gros

 • Kadaster Webcare helpt op werkdagen bij vragen over producten en diensten van het Kadaster. Nieuws over Kadaster en actuele vastgoedcijfers: @Het_Kadaster.

 • De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data van @MinBZK op het gebied van het openbaar bestuur.

 • Kabinetschef ministerie BZK|Utrecht|Bestuurskundige|Civiel ingenieur|schaken

 • De LinkedIn-groep Veilige Publieke Taak biedt een platform waar iedereen die zich bezig houdt met de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publ

 • IPMA-C MCC | P&O Communicatie Veranderkunde Projectleider | Rijksoverheid | BZK | Eefje de Visser, Beatles, White Denim, Feist, Kate Bush, Pärt | Taalgrapjes.

 • Het ministerie van BZK spoort mensen en organisaties aan om mee te denken én te werken aan een open overheid, een overheid die:• met de samenleving beleid o...

 • Voor huurders en verhuurders. Deskundig en duidelijk * Via onze social mediakanalen is geen mogelijkheid tot discussie en/of ruimte voor vragen

 • Ondernemer | Recruiter | Roger Federerfanaat | optimist

 • De Rijksoverheid kent veel data-analisten, data-scientists, dataspecialisten, data-adviseurs en andere medewerkers die met data werken. Deze groep heeft tot ...

 • Aardehuizen, Olst, gruttoliefhebber, papa, Den Haag, BZK, GroenLinks

 • Een levend laboratorium in een permanente tentoonstelling die om de paar jaar een update meemaakt en getoond wordt aan een breed publiek. @PlacesHope @LF2018

 • Rijksvastgoedbedrijf / marketing & communicatie / gebiedsontwikkeling / afstoot terreinen, kantoren, gevangenissen, kazernes, woningen en gronden

 • ZZP'er. Opdrachten vaak op grensvlak van digitalisering, juridische zaken en projectmanagement.

 • Het Buitenhuis | BZK | knooppunt serious gaming en gamificatie | rijksoverheid

 • Deze groep is uitsluitend bedoeld voor loopbaan en mobiliteitsexperts in dienst van de Rijksoverheid